VIDEO: Igba Gba (Wrestling) Iri Iji Festival 2022 – ACHA ANCIENT KINGDOM

Report by Mustard Okotie

<SUNBIGHT>~Video~Nkwo~9th September, 2022 @ 22:37 CAT

THE Iri-Iji Festival (New Yam Celebration) of ACHA ANCIENT KINGDOM continues with a classic Igba Gba (wrestling match) held at ỌhịaAgu Palace MkpọrọỌgwụ, Acha, Isuikwuato, Abia State.

Igba-Gba (Wrestling) Iri-Iji Festival 2022 Acha Ancient Kingdom
%d bloggers like this: